Lista aktualności Lista aktualności

spotkanie specjalistów ochrony lasu

 W dniu 28. 04 br odwiedzili nas goście. Byli nimi specjaliści, zajmujący się na co dzień sprawami ochrony lasu, z Nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. Podczas spotkania kameralnego jak i terenowego objazdu Nadleśnictwa LD wymieniliśmy się spostrzeżeniami dotyczącymi miedzy innymi:

- sposobami ochrony lasu przed szkodami powodowanymi przez zwierzynę, w tym występujący coraz częściej problem spałowania drzewostanów bukowych przez jelenia;

- występowanie i likwidacja szkód powodowanych przez korniki w tym  kornika drukarza.

Metody zabezpieczeń drzewostanów oraz pozyskanego surowca.

- i wiele innych spostrzeżeń i problemów „ochroniarskich" występujących w sąsiednich Regionalnych Dyrekcjach.

Wizyta spowodowała istotną wymianę spostrzeżeń, uwag,  poglądów oraz kontaktów, które na pewno zaowocują w zarządzanych przez nas lasach.

 

Na zdjęciach miedzy innymi:

- siatki zabezpieczające drewno przed kornikiem,

- metodę zatapiania drewna jako sposób konserwacji drewna i likwidacji szkodnika.