Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o chęci nabycia nieruchomości

Rodzaj gruntów i warunki ich zakupu określa ustawa o lasach. Art. 37 wymienia, że Lasy Państwowe mogą nabyć „lasy, grunty przeznaczone do zalesienia lub inne grunty lub nieruchomości, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami gospodarki leśnej i nie narusza interesu Skarbu Państwa”.

Nadleśnictwo może kupić wyłącznie grunty leśne (użytek Ls) lub przeznaczone do zalesienia (w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy z przeznaczeniem na zalesienie), o uregulowanym stanie prawnym. Szczególnie jest zainteresowane kupnem gruntów, które bezpośrednio przylegają do obszaru zarządzanego przez Lasy Państwowe, oraz takimi, gdzie istnieje możliwość zniesienia współwłasności lub regulacji przebiegu granicy polno-leśnej.

Status gruntów można zweryfikować w internetowym Banku Danych o Lasach - www.bdl.lasy.gov.pl/portal/.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu pracownik merytoryczny nadleśnictwa. Zachęcamy do kontaktu.

Szczegóły w załączniku poniżej