Lista aktualności Lista aktualności

Sprzedaż drewna, sadzonek i choinek

Zasady sprzedaży drewna określane są zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Aktualne zasady znajdziemy w zarządzeniu nr 71 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 września 2013 r. w sprawie sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (znak: GM-900-4/13) oraz Decyzją nr 80 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 września 2013 r. w sprawie regulaminów funkcjonowania poszczególnych procedur sprzedaży drewna (znak: GM-900-8/13)..

Drewno oferowane jest do sprzedaży w dwóch cyklach: - rocznym w internetowych przetargach ograniczonych  PLD (Portal Leśno Drzewny www.zilp.lasy.gov.pl - półrocznym poprzez systemowe aukcje internetowe w aplikacji e-drewno www.e-drewno.pl 2 razy do roku. Drewno, które nie zostanie sprzedane w tych dwóch procedurach, trafia na zwykłe aukcje internetowe na e-drewnie. Jeśli po próbie wystawienia na tych aukcjach drewno nie zostanie sprzedane, uruchamiana jest procedura negocjacji handlowych. Dodatkowo w ofercie Lasów Państwowych tworzona jest pula drewna do sprzedaży detalicznej oraz sprzedaży cennych gatunków na aukcjach i submisjach.

 

Nadleśnictwo Leśny Dwór produkuje sadzonki w szkółce otwartej oraz tunelowej. Sadzonki są produkowane na potrzeby Lasów Państwowych oraz odbiorców prywatnych, w tym realizujących programy zalesieniowe. 

Sprzedaż detaliczna drewna w Nadleśnictwie Leśny Dwór odbywa się:
w biurze Nadleśnictwa Leśny Dwór pok. 13 we wtorki w godz. 7.15-14.30. w Leśnictwach wg załączonego harmonogramu.

 

Sprzedaż choinek odbywać się będzie od poniedziałku 18.12.2023 r. do czwartku 21.12.2023 r. przy siedzibie Nadleśnictwa w godzinach od 8:00 do 14:00