Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty Edukacyjne w Nadleśnictwie

1.Ścieżka mała retencja

Na terenie Nadleśnictwa położona jest ścieżka edukacyjna okalająca zbiorniki wodne utworzone w ramach projektu mała retencja nizinna. Trasa wyposażona jest w tablice edukacyjne o tematyce matematyczno- leśnej. Tereny okalające staw charakteryzują się bogactwem fauny i flory.

2. Sala edukacyjna

W czasie niepogody alternatywą na przeprowadzenie zajęć jest sala edukacyjno- muzealna gdzie znajdują się eksponaty z dziedziny leśnictwa używane kiedyś i dziś.