Wydawca treści Wydawca treści

Telefony

TELEFONY ALARMOWE

W przypadku zauważenia pożaru na terenie naszego nadleśnictwa prosimy o kontakt telefoniczny

BIURO NADLEŚNICTWA

tel. 59 813 12 50, kom. 600 07 32 59

czynne od 7.00 do 15.00

PUNKT ALARMOWO DYSPOZYCYJNY (PAD)

kom. 731 110 305

PEŁNOMOCNIK NADLEŚNICZEGO

kom. 731 110 285

(od poniedziałku do piątku w godz. 900 do 1900/2000/2100)

(w soboty i niedziele w godz. 900 do 1900/2000/2100)

 


Punkt alarmowo - dyspozycyjny ochrona p.poż

Nadleśnictwo Leśny Dwór zostało zaliczone do II kategorii zagrożenia pożarowego podział ten został dokonany w oparciu o następujące kryteria: siedliskowe typy lasów, struktura wiekowa drzewostanów, nasilenie pożarów w latach ubiegłych, warunki hydrotermiczne. Lasy Nadleśnictwa połączone są w duży zwarty kompleks, a jego odporność na pożar jest zróżnicowana. Duże zagrożenie występuje ze strony odwiedzających go ludzi. Lasy naszego nadleśnictwa charakteryzują się dużą atrakcyjnością ze względu na położenie w pobliżu Słupska oraz walory turystyczno-wypoczynkowe. Większość obszaru Nadleśnictwa położona jest na terenie Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi". Stwarza to dogodne warunki do realizowania różnych form turystyki i aktywnego wypoczynku.
W związku z tym istnieje duża potrzeba odpowiedniego zabezpieczenia przeciwpożarowego realizowanego poprzez obserwację terenu z 2 wież przeciwpożarowych, patroli samolotowych, a także tradycyjnych środków, takich jak pasy p.poż, patrole służby leśne i inne. Do likwidacji pożarów służy 12 punktów czerpania wody, oraz 2 bazy sprzętowe. Nadleśnictwo utrzymuje stały kontakt radiowy z jednostkami Straży Pożarne

Sprawdź aktualny stopień zagrożenia pożarowego lasu.