Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów

 

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW Z ZASOBÓW

PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA LEŚNEGO LASY PAŃSTWOWE

NADLEŚNICTWA LEŚNY DWÓR

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW Z ZASOBÓW PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA LEŚNEGO LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWA LEŚNY DWÓR

Oferty należy składać do dnia 18.03.2024r. do godz. 9.00 w sekretariacie Nadleśnictwa (I piętro).

 

Aktualizacja ogłoszenia o przetargu na dzierżawę gruntów z dnia 12.03.2024 r.