Wydawca treści Wydawca treści

Lasy HCVF

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych – Lasy HCVF

 

Jednym z elementów certyfikacji gospodarki leśnej w ramach systemu certyfikacyjnego Forest Stewardship Council (FSC) jest wyznaczenie lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests - HCVF).

Nadleśnictwo Leśny Dwór wypełniając ten obowiązek wyznaczyło na zarządzanym terenie lasy HCVF. Wyznaczenie nastąpiło w oparciu o kryteria opisane w dokumencie FSC.

Zestawienie wyznaczonych lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) przedstawia tabela. Powierzchnia ogólna wyznaczonych w Nadleśnictwie Leśny Dwór lasów HCVF wynosi 31016,62 ha i ze względu na nakładanie się poszczególnych kategorii jest większa od ogólnej powierzchni lasów Nadleśnictwa.

W celu zobrazowania rozmieszczenia wyznaczonych lasów HCVF przygotowano mapy dla każdej kategorii zbiorczo:

Mapa zbiorcza lasów posiadających globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych – HCVF 1

Mapa zbiorcza kompleksów leśnych odgrywających znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej – HCVF 2

Mapa zbiorcza obszarów obejmujących rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy – HCVF 3

Mapa zbiorcza lasów pełniących funkcje w sytuacjach krytycznych – HCVF 4

Mapa zbiorcza lasów kluczowych dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności – HCVF 6

W dniach 24.03. - 08.04.2014 r. Nadleśnictwo Leśny Dwór przeprowadziło procedurę konsultacji społecznych dotyczących lasów kluczowych dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności (Kat. 6).

Nadleśnictwo Leśny Dwór, w związku z upublicznieniem powyższych dokumentów, prowadzi ciągłe konsultacje społeczne i informuje, że wszelkie uwagi oraz propozycje dotyczące nowych obszarów HCVF można nadal zgłaszać do nadleśnictwa: lesnydwor@szczecinek.lasy.gov.pl lub na adres Nadleśnictwa.