Hodowla lasu

Wszelkie działania w zakresie hodowli i użytkowania lasu mają na celu stworzenie warunków do zachowania wartości biologicznej lasów i wykorzystania ich potencjału w zakresie odnowienia naturalnego.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią około 17 proc. lasów w Polsce. Biorąc pod uwagę politykę zwiększania lesistości, należy się spodziewać, że powierzchnia lasów niepaństwowych będzie rosła i w niedalekiej przyszłości może stanowić 20 proc. ogólnej powierzchni leśnej kraju.