Wydawca treści Wydawca treści

Gospodarka Łowiecka

Na terenie Nadleśnictwa Leśny Dwór znajduje się 6 obwodów łowieckich:

obwód nr 51, którego dzierżawcą jest KŁ Cietrzew,
obwód nr 81, którego dzierżawcą jest KŁ Daniel,
obwód nr 80, którego dzierżawcą jest KŁ Ryś,
obwód nr 96, którego dzierżawcą jest KŁ Darzbór,
obwód nr 82, którego dzierżawcą jest KŁ Ryś,

obwód nr 106, którego dzierżawcą jest KŁ Żuraw,


Od kilku lat stan jeleni i dzików maleje, a saren utrzymuje się na stałym poziomie. Stan ten znajduje potwierdzenie w poziomie szkód wyrządzanych przez zwierzynę, który ma tendencję wzrostową. W celu osiągnięcia takiej sytuacji Nadleśnictwo podejmowało i podejmuje kompleksowe działania polegające nie tylko na ograniczeniu liczby zwierzyny, ale również na stosowaniu różnych metod ochrony przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę łowną i dobrej współpracy z Kołami Łowieckimi.

W 2013 roku Nadleśnictwo zabezpieczyło chemicznie repelentami łącznie 462,44 ha lasu. Nowe grodzenia siatkowe wykonano na powierzchni 138,92 ha. Stosowano również inne zabezpieczenia: palikowanie, pakułowanie, osłonki teleskopowe, osłonki plastikowe. Tymi sposobami zabezpieczono łącznie 1287,64 ha upraw i młodników.