Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie Lasu

Każde Nadleśnictwo prowadzi w lasach gospodarkę w oparciu o Plan Urządzania Lasu sporządzany na 10 lat.
 W Nadleśnictwie Leśny Dwór obowiązuje aktualnie Plan Urządzania Lasu sporządzony na lata 2007 - 2016 zatwierdzony decyzją Ministra Środowiska DL-lp-611-66/900/08
Plan Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Leśny Dwór określa m.in. zadania dotyczące:
•    etatu miaższościowego użytków głównych (rębnych i przedrębnych) w ilości 1.212.226 m3 grubizny drewna netto,
•    projektowanej powierzchni zalesień i odnowień – 3.350,91 ha,
•    projektowanej powierzchni pielęgnowania lasu – 14.648,01 ha,
•    ochrony lasu, w tym również zadań ochrony przeciwpożarowej,
•    gospodarki łowieckiej,
•    potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej.