Wydawca treści Wydawca treści

Świadczenia socjalne

Informujemy, że z dniem 23 lutego 2017 roku nastąpiła zmiana regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

W przypadku chęci skorzystania ze świadczeń socjalnych prosimy o zapoznanie się z regulaminem. Wnioski oraz oświadczenia prosimy składać w sekretariacie Nadleśnictwa.