Wydawca treści Wydawca treści

Historia Naszego Nadleśnictwa

Nadleśnictwo Leśny Dwór zostało utworzone w 1950 r. z części nadleśnictw Skarszów i Borzytuchom. Powierzchnia wg stanu na dzień 01.01.1951 r. wynosiła 8760 ha.

W okresie przedwojennym obejmowało lasy wokół Słupska i Ustki. Siedziba nadleśnictwa mieściła się w Leoitzerbrück (obecnie Leśny Dwór).W tym okresie stan własności lasów przedstawiał się następująco: 1800 ha lasy państwowe, 2500 ha lasy komunalne miasta Słupsk, 4710 ha lasy prywatne. Z okresu przedwojennego nie zachowały się żadne materiały dotyczące sposobów organizacji i intensywności prowadzonej gospodarki leśnej. Stan lasów w okresie tuż powojennym wskazywał na to, ze w byłych lasach państwowych, lasach miejskich i w większych kompleksach lasów prywatnych gospodarka była prowadzona prawidłowo, a gospodarowano w nich sposobem zrębowym i przerębowo – zrębowym.
W okresie od 1950 r. do chwili obecnej granice i powierzchnia Nadleśnictwa ulegały zmianom. Obecne Nadleśnictwo, po połączeniu w 1973 r. z Nadleśnictwem Skarszów, jest jednostką znacznie większą, o pow. 21 tys. ha.