Historia

Nadleśnictwo Leśny Dwór zostało utworzone w 1950 r. z części nadleśnictw Skarszów i Borzytuchom. Powierzchnia wg stanu na dzień 01.01.1951 r. wynosiła 8760 ha.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie.