organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie.

Nadleśnictwo podzielone jest na 2 obręby Leśny Dwór i Skarszów w skład których wchodzi  16 leśnictw: Borzęcinko, Płaszewko, Starnice, Dębnica, Skarszów, Lubuń, Niemczewo, Gałęźnia, Zaścianek, Kruszyna, Łysomice, Mielno, Podwilczyn, Wierszyno, Świelubie, Barnowo + leśnictwo szkółkarskie. W Nadleśnictwie Leśny Dwór zatrudnionych jest obecnie 63 osoby.

Powierzchnia Nadleśnictwa Leśny Dwór stan na 31.12.2013r.

  Pow. ogółem Lasy Gr. zad. Użytki rolne Gr. zab. zurb.  Użytki ekologiczne Nieużytki Grunty pod wodami
Kołczygłowy  3585,44 3454,48  2,33 53,92 0,32  0,00 69,27 5,12
Trzebielino 425,60 424,33 0,00 0,00 0,00 0,00 1,27 0,00
Damnica 746,90 738,71 0,48 0,00 0,00 0,10 7,71 0,00
Dębnica 10647,42 10289,45 15,0 197,16 8,46 0,00 132,97 4,28
Kobylnica 3410,51 3286,83 12,04 54,14 10,50 0,00 43,40 3,60
Redzikowo 1838,52 1782,39 3,62 26,87 2,44 0,00 23,20 0,00
M. Słupsk 320,43 306,98 0,00 8,32 0,00 0,00 5,13 0,00
Razem 20974,82 20283,17 33,47 340,41 21,72 0,10 282,95 13,00