Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Nadleśnictwo Leśny Dwór zarządza w imieniu Skarbu Państwa lasami państwowymi na powierzchni ok. 21 tys. ha położonymi w I Krainie Przyrodniczo-Leśnej Bałtyckiej w dzielnicy 4 - Pobrzeża Słowińskiego mezoregionie Równiny Słupskiej i  5 - Pojezierza Drawsko-Kaszubskiego mezoregionie Wysoczyzny Polanowskiej .  
Obecnie Nadleśnictwo Leśny Dwór leży na terenie Województwa Pomorskiego, sześciu gmin: Dębnica Kaszubska, Kobylnica, Trzebielino, Damnica, Kołczygłowy, Redzikowo, zlokalizowanych w dwóch powiatach: bytowskim i słupskim.

 Największym miastem bezpośrednio sąsiadującym z Nadleśnictwem jest Słupsk z tego względu lasy Nadleśnictwa są chętnie odwiedzane w okresie sobotnio –niedzielnym.