Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki Przyrody


Na terenie nadleśnictwa objęto ochroną prawną jako pomniki przyrody 43 pojedyńcze drzewa, 1 głaz narzutowy i 11 grup drzew. (foto: Karol Veith)