Rezerwaty przyrody

Na terenie nadzorowanym przez Nadleśnictwo Leśny Dwór został utworzony jeden rezerwat w całości położony na terenie Nadleśnictwa drugi rezerwat obejmuje tylko niewielką część Leśno Dworskich lasów. Rezerwaty o wdzięcznej nazwie Źródliskowe Torfowisko i Dolina Huczka są wyjątkowe pod względem ukształtowania terenu oraz występujących tam roślin w pełni zasługują na miano rezerwatu.

Parki krajobrazowe

Na gruntach Nadleśnictwa Leśny Dwór znajduje się północno zachodnia część Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi" o powierzchni 14 029,82 ha.

Obszary Natura 2000

Obszary specjalnej ochrony ptaków: OSO PLB 220002 „Dolina Słupi".