Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty Przyrody

Na terenie nadzorowanym przez Nadleśnictwo Leśny Dwór został utworzony jeden rezerwat w całości położony na terenie Nadleśnictwa drugi rezerwat obejmuje tylko niewielką część Leśno Dworskich lasów. Rezerwaty o wdzięcznej nazwie Źródliskowe Torfowisko i Dolina Huczka są wyjątkowe pod względem ukształtowania terenu oraz występujących tam roślin w pełni zasługują na miano rezerwatu.

Dolina Huczka

Rezerwat został utworzony Rozporządzeniem Nr 27/07 Wojewody Pomorskiego dnia 10 października 2007r. Rezerwat położony jest wzdłuż rzeki Słupi. Charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu. Powierzchnia rezerwatu wynosi 10,31 jednak znaczna część rezerwatu położona jest na terenie Nadleśnictwa Bytów.

Zródliskowe Torfowisko

Utworzony Rozporządzeniem Nr 24/08 Wojewody Pomorskiego z dnia 7 listopada 2008r. i jest najcenniejszym torfowiskiem położonym na terenie Nadleśnictwa. Powierzchnia rezerwatu wynosi 8,17 ha. Na podstawie przeprowadzonych odwiertów stwierdzono, że szata roślinna na terenie rezerwatu od momentu rozwoju torfowiska do chwili obecnej nie ulegała dużym zmianą. Znaczna część Torfowiska porośnięta jest olszą natomiast roślinność zielną tworzą turzyce z elementami roślinności źródliskowej i mszakami. Bajkowy wygląd zawdzięczamy kopule torfu z wysięgami.