Wydawca treści Wydawca treści

Użytki Ekologiczne

Aktualnie istniejący użytek ekologiczny  o nazwie Studnia nietoperzy został utworzony uchwałą o nr VI/28/07 z dnia 05.04.2007r. Radą Gminy Dębnica Kaszubska. Powierzchnia wynosi niewiele bo 0,1 ha. Jest to unikalne w skali Nadleśnictwa stanowisko nietoperzy.